Årsmøde

Årsmøde 2019

Tusinde tak for et godt årsmøde 2019, som blev afholdt den 27. til 29. September 2019 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Årsmødet 2020

Årsmødet 2020 vil blive afholdt 25-27. september 2020.

Årets emne vil være oftalmoligisk billeddiagnostik og tolkning heraf.

Program vil blive offentliggjort i 2020.

Emner for kurset ved tidligere årsmøder

 • 2019: Cornea (Steffen Heegaard, Jesper Hjortdal, Per Montan, Branka Samolov, Jaya Chidambaram,  Anders Ivarsen, Jens Andresen, Per Flesner, Stijn Genders, Jonas Laursen, Marie Louise Roed Rasmussen, Mette Correll, Sashia Bak-Nielsen)
 • 2018: Uveitis (Tomas Ilginis, Josefine Fuchs, Louise Hillerup, Mark Wescott, Ester Carreña Salas, Regitze Bangsgaard, Jens Folke Kiilgaard)
 • 2017: Glaucom (Daniella Bach-Holm, Mirian Kolko, Gus Gazzars, Herbert Reitsamer)
 • 2016: Neurooftalmologi (Dalia C. Berman, Andrew G. Lee, Cameron F. Parsa)
 • 2015: Kirurgisk retina og intraokulære tumorer (J. Kiilgaard et al)
 • 2014: Medicinsk retina (M. Larsen et al)
 • 2013: Externa og adnexa (Peter Toft, Marianne Bertelsen, Steen Urbak, Anne Wiencke, Nicolai Sjö, Marie Louise Roed)
 • 2012: Cornea og refraktiv kirurgi (Jesper Hjortdal, Per Montan, Hanne Olsen Julian, Peter Jeppesen, Anders Ivarsen, Kim Nielsen)
 • 2011: Strabismus (Jon Peiter Saunte, Jonathan Holmes, Troels Vinding, Panteleimon Motzos)
 • 2010: Uveitis (Josefine Fuchs & Susan Lightman)
 • 2009: Glaukom (John Thygesen)
 • 2008: Neurooftalmologi (Dan Milea)
 • 2007: Traumer (Peter Toft)
 • 2006: Cornea (Jesper Hjortdal)
 • 2005: AMD (Per Haaman & Nis Andersen)
 • 2004: Neurooftalmologi
 • 2003: Uveitis
 • 2002: Børneoftalmologi
 • 2001: Glaukom
 • 2000: AMD
 • 1999: Neurooftalmologi
 • 1998: DM
 • 1997: Orbita/uveit
 • 1996: Strabismus
 • 1995: Optik og refraktion
 • 1994: Externa
 • 1993: Glaukom
 • 1992: Genetik
 • 1991: Laserterapi i oftalmologien (prof. N. Ehlers et al.)
 • 1990: Oftalmologisk billeddiagnostik, Ørbæk
 • 1989: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1988: Pædiatrisk kursus (Mette Warburg)
 • 1987: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1986: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1985: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1984: Nethindens sygdomme (Fledelius og Scherfig)