Årsmøde

Årsmøde 2019

Årsmødet 2017 vil blive afholdt den 27. til 29. September 2019 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Emnet for årets kursus vil være: Cornea

Programmet kan hentes her

Kurusuledere:

Steffen Heegaard, Rigshospitalet og Jesper Hjortdal, Aarhus University Hospital

Emner for kurset ved tidligere årsmøder

 • 2018: Uveitis (Tomas Ilginis, Josefine Fuchs, Louise Hillerup, Mark Wescott, Ester Carreña Salas, Regitze Bangsgaard, Jens Folke Kiilgaard)
 • 2017: Glaucom (Daniella Bach-Holm, Mirian Kolko, Gus Gazzars, Herbert Reitsamer)
 • 2016: Neurooftalmologi (Dalia C. Berman, Andrew G. Lee, Cameron F. Parsa)
 • 2015: Kirurgisk retina og intraokulære tumorer (J. Kiilgaard et al)
 • 2014: Medicinsk retina (M. Larsen et al)
 • 2013: Externa og adnexa (Peter Toft, Marianne Bertelsen, Steen Urbak, Anne Wiencke, Nicolai Sjö, Marie Louise Roed)
 • 2012: Cornea og refraktiv kirurgi (Jesper Hjortdal, Per Montan, Hanne Olsen Julian, Peter Jeppesen, Anders Ivarsen, Kim Nielsen)
 • 2011: Strabismus (Jon Peiter Saunte, Jonathan Holmes, Troels Vinding, Panteleimon Motzos)
 • 2010: Uveitis (Josefine Fuchs & Susan Lightman)
 • 2009: Glaukom (John Thygesen)
 • 2008: Neurooftalmologi (Dan Milea)
 • 2007: Traumer (Peter Toft)
 • 2006: Cornea (Jesper Hjortdal)
 • 2005: AMD (Per Haaman & Nis Andersen)
 • 2004: Neurooftalmologi
 • 2003: Uveitis
 • 2002: Børneoftalmologi
 • 2001: Glaukom
 • 2000: AMD
 • 1999: Neurooftalmologi
 • 1998: DM
 • 1997: Orbita/uveit
 • 1996: Strabismus
 • 1995: Optik og refraktion
 • 1994: Externa
 • 1993: Glaukom
 • 1992: Genetik
 • 1991: Laserterapi i oftalmologien (prof. N. Ehlers et al.)
 • 1990: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1989: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1988: Pædiatrisk kursus (Mette Warburg)
 • 1987: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1986: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1985: Ukendt emne, Ørbæk
 • 1984: Nethindens sygdomme (Fledelius og Scherfig)