Hej og velkommen til FAYO Foreningen af yngre oftalmologer

Årsmøde Tak for et godt møde - vi glæder os til næste år

Previous

Next

Home

FAYO – Foreningen Af Yngre Oftalmologer

Foreningen Af Yngre Oftalmologer repræsenterer yngre læger tilknyttet det oftalmologiske speciale i Danmark og har til formål er at virke til gavn for uddannelsen af yngre oftalmologer samt at varetage disses interesser overfor relevante myndigheder og instanser.

Alle yngre læger under udddannelse i oftalmologi er berettiget medlemskab i FAYO. Du bedes sende en mail til [email protected] hvis du ønsker medlemskab.
E-mailen skal indeholde
•Navn
•Privatadresse
•Telefonnummer
•Email-adresse du ønsker FAYO skal benytte ved fremtidig korrespondance

E-mailen skal desuden indeholde en beskrivelse af din tilknytning til specialet – dvs. stilling og ansættelsessted.

Kontingentet er kr. 700,- p.a. for det 1. år og herefter kr. 600,- p.a. for de følgende år.

FAYOs vedtægter kan læses her

About FAYO

The Society of Young Ophthalmologist (FAYO), Denmark, is the oldest YO-society founded back in 1980. FAYO represents residents and senior registrars in Ophthalmology in Denmark.

For any inquiries please contact by mail: [email protected]